تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۱:۴۰:۲۸
کد مطلب : 29425

گدایی به شیوه جدید/عکس

عصر ابادان – گدایی با نوشتن متن درخواست پول و غذا بر روی مقوا ، زیمباوه