تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , آذر, ۱۳۹۳ | ۰۸:۵۰:۲۱
کد مطلب : 57315

گران‌ترین روستاها برای زندگی در خوزستان!

طبق نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی توسط مرکز آمار ایران،در بین روستاییان ، روستاییان خوزستان بیشترین هزینه را از لحاظ خوراکی و غیرخوراکی پرداخت می کنند

 

به گزارش عصر آبادان ، طبق نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی توسط مرکز آمار ایران،در بین روستاییان ، روستاییان خوزستان بیشترین هزینه را از لحاظ خوراکی و غیرخوراکی پرداخت می کنند و روستاهای استان های غربی و اردبیل نیز جزو گران ترین ها هستند.

متوسط هزینه خوراکی خانوار روستایی خوزستان با ۱۶ میلیون بیش‌ترین هزینه و سیستان و بلوچستان با ۸ میلیون تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته است.

متوسط هزینه‌های غیر خوراکی سالانه یک خانوار روستایی در استان تهران با ۱۰ میلیون تومان و سیستان و بلوچستان با ۳ میلیون تومان کمترین متوسط هزینه‌های غیر خوراکی سالانه یک خانوار روستایی در سال گذشته را دارا هستند.

استان خوزستان با ۸ میلیون تومان بیش‌ترین و استان تهران با سه میلیون و ۸۳۹ هزار تومان ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی را دارا است.

منبع: رهیاب