تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۱:۵۴
کد مطلب : 57844

گریستن زن سوئدی برای حسین (ع)+عکس

تیم کاری “حسین کیست؟” در محرم و صفر امسال، با توزیع بروشورهایی در خیابان‌های سوئد، ماجرای عاشورا را برای رهگذران تعریف می‌کنند.و این هم گریستن زن سوئدی با شنیدن ماجرای حسین (ع)

گریستن زن سوئدی با شنیدن ماجرای حسین (ع) /عکس

گریستن زن سوئدی با شنیدن ماجرای حسین (ع) /عکس