تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۵:۵۵:۴۶
کد مطلب : 86383

گزارش تصویری/کوچکترین قربانیان سوریه

در حالیکه جنگ در سوریه و علمیات تروریستی تکفیری ها در این کشور وارد سومین سال خود شده است؛ رسانه های جهان از کودکان این کشور به عنوان بزرگترین قربانیان این جنگ یاد می کنند.

ر حالیکه جنگ در سوریه و علمیات تروریستی تکفیری ها در این کشور وارد سومین سال خود شده است؛ رسانه های جهان از کودکان این کشور به عنوان بزرگترین قربانیان این جنگ یاد می کنند.

کودکانی که بی هیچ گناهی محکوم به تحمل این شرایط طاقت فرسا هستند و تعداد بسیاری از این فرشتگان کوچک، جان خود را در این شرایط از دست دادند.

۹ ۸ ۷ ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱ ۱۰