تاریخ انتشار خبر: ۸ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۵:۴۴
کد مطلب : 47591

یادداشت الهام چرخنده بعد از تصادف شدیدش

الهام چرخنده در اینستاگرامش نوشت: هر بلایی کز تو آید رحمتیست.!!! سلام.. خبر تصادف شدید سرویس کار با اتوبوس”” در یزد ؛ صحت دارد !!! اما”” به لطف پروردگار و دعای خیر شما… من و دیگر همکارانم در پروژه *حانیه* سلامت و شکر گذار هستیم… عکس. امروز سریال حانیه نقش مونس دوربین عباس غزالی. یا علی…

 
 
یادداشت الهام چرخنده بعد از تصادف شدیدش

الهام چرخنده در اینستاگرامش نوشت: هر بلایی کز تو آید رحمتیست.!!! سلام.. خبر تصادف شدید سرویس کار با اتوبوس”” در یزد ؛ صحت دارد !!! اما”” به لطف پروردگار و دعای خیر شما… من و دیگر همکارانم در پروژه *حانیه* سلامت و شکر گذار هستیم… عکس. امروز سریال حانیه نقش مونس دوربین عباس غزالی. یا علی…

اینستاگرام الهام چرخنده