تاریخ انتشار خبر: ۳ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۹:۰۶
کد مطلب : 30213

یارگیری جریان های فتنه گر در دانشگاه های خوزستان/دانشگاه ها هدف اصلی جریان افراطی اصلاحات

در سایه غفلت یا زد و بندهای سیاسی پشت پرده، عناصر تندرو و افراطی جریان اصلاحات که پس از حوادث فتنه ۸۸ رو به زوال سیاسی گذاشته بودند، موفق شدند مناصب کلیدی کشور را در اختیار بگیرند.

به گزارش عصر آبادان به نقل از موج چهارم،با روی کار آمدن دولت یازدهم که با شعار “اعتدالگرایی” موفق به کسب اکثریت آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری شد، در سایه غفلت یا زد و بندهای سیاسی پشت پرده، عناصر تندرو و افراطی جریان اصلاحات که پس از حوادث فتنه ۸۸ رو به زوال سیاسی گذاشته بودند، موفق شدند در پوشش های مختلف به درون وزارتخانه ها و سازمان های حساس وارد شوند و مناصب کلیدی کشور را در اختیار بگیرند. پس از این مرحله اتاق فکر جریان افراطی اصلاحات همانند سال های نه چندان دور در دولت اصلاحات اقدام به پیاده سازی تدریجی تفکرات خود در سطح جامعه نموده و باز هم همانند گذشته دانشگاه ها و دانشجویان را به عنوان هدف اصلی خود انتخاب کرده است که عزل و نصب های گسترده روسای دانشگاه ها و به تبع آن معاونین آنها و استفاده از برخی افراد همسو موید این موضوع است.

 

در این راستا آنچه به نظر می رسد این است که دو سیاست کلی تدوین و  ابلاغ شده است. رویه نخست ایجاد اشکال در روند فعالیت تشکل های ارزشی و شناسنامه دار در دانشگاه به بهانه های واهی می باشد تا از این رهگذر به تدریج فضا برای ایجاد تشکل های همسو و همفکر جریان افراطی اصلاحات در ماه های منتهی به مهرماه ۹۳ مهیا شود.

همزمان با برخورد و تضعیف تشکل های ارزشی و با استفاده از فرصت موجود در تابستان با برگزاری دوره های فشرده برای دانشجویان همفکر تلاش می کنند تا برنامه ها و خط فکری خود را برای آغاز سال تحصیلی به آنها دیکته نمایند.

رویه دوم تلاش در جهت ایجاد نشریات دانشجویی مختلف و زنجیره ای و هم راستا با تفکرات طیفی خاص در دانشگاه به عنوان ابزار تاثیرگذار بر ذهن دانشجویان و اهرم فشار در موارد حساس می باشد یعنی دقیقا همان حرکتی که در سطح کلان تر و در جامعه در حال انجام است.

برآیند این دو سیاست کلی تلاش در جهت سوءاستفاده از دانشجویان به عنوان پیاده نظام سیاسی در جهت اهداف طیف افراطی اصلاحات همانند آنچه در حادثه کوی دانشگاه سال ۷۸ اتفاق افتاد، می باشد.

پیرو این سیاست های کلی شاهد آن هستیم که مدتی است در دانشگاه های خوزستان و بخصوص در دانشگاه های اهواز به بهانه های مختلف و بعضاً غیرقانونی از فعالیت تشکل های ارزشی ممانعت بعمل می آید و در نقطه مقابل مسئولان از برخی دانشجویان در محافل خصوصی تقاضای اجرای برنامه های مدنظر آنها را دارند.

لذا از روسای دانشگاه انتظار می رود که با تجربه گرفتن از حوادث سالیان گذشته از سیاسی نمودن فضای دانشگاه ها در جهت منافع و اغراض طیفی خاص جلوگیری نمایند تا همانند گذشته شاهد بروز حوادث تلخ در دانشگاه نباشیم.