تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۰:۰۱
کد مطلب : 39364
وبلاگ عین لام نوشت:

یا حضرت اعتدال شاید جهنم خلاص کند ما را از یخبندان فرهنگی و سیاسی تان

کوتاه نوشته های یکی از وبلاگ نویس های خوزستانی در واکنش به ادبیات رئیس جمهور در برخورد با منتقدین در ادامه آمده است

 

وبلاگ عین لام در واکنش به ادبیات روحانی در برخورد با منتقدین نوشت:

با مدیریت جهادی
رییس جمهور معتدل
باب منتقدین
به ابواب جهنم
افزوده شد.
رییس جمهور
به اسراییلی ها نگفت
بروید به جهنم
ولی به منتقدینش چرا!
این یعنی ناموس اعتدال.

 

 

یا حضرت اعتدال
شاید جهنم
خلاص کند ما را
از یخبندان فرهنگی و
سیاسی تان

پی نوشت؛
برسد به دست ریس جمهور

einlam.ir