تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۰:۰۱
کد مطلب : 39364
وبلاگ عین لام نوشت:

یا حضرت اعتدال شاید جهنم خلاص کند ما را از یخبندان فرهنگی و سیاسی تان

کوتاه نوشته های یکی از وبلاگ نویس های خوزستانی در واکنش به ادبیات رئیس جمهور در برخورد با منتقدین در ادامه آمده است

 

وبلاگ عین لام در واکنش به ادبیات روحانی در برخورد با منتقدین نوشت:

باب منتقدین

با مدیریت جهادی
رییس جمهور معتدل
باب منتقدین
به ابواب جهنم
افزوده شد.

معنای اعتدال

رییس جمهور
به اسراییلی ها نگفت
بروید به جهنم
ولی به منتقدینش چرا!
این یعنی ناموس اعتدال.

 

 

به جهنم

یا حضرت اعتدال
شاید جهنم
خلاص کند ما را
از یخبندان فرهنگی و
سیاسی تان

پی نوشت؛
برسد به دست ریس جمهور

einlam.ir