تاریخ انتشار خبر: ۵ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۱:۲۶
کد مطلب : 41537

یتیم نوازی پس از پدر کشی +عکس

والدین این بچه ها تماما کسانی هستند که در جنگ ویتنام شمالی و جنوبی در جبهه آمریکایی ها می جنگیدند و با کمونیست مبارزه می کردند، سرپرستی می شدند.

جوان و تاریخ: انتقال ۳۳۰۰ نفر از بچه های یتیم جنگ ویتنام به آمریکا در سال ۱۹۷۵

یتیم نوازی پس از پدر کشی +عکس

والدین این بچه ها تماما کسانی هستند که در جنگ ویتنام شمالی و جنوبی در جبهه آمریکایی ها می جنگیدند و با کمونیست مبارزه می کردند، سرپرستی می شدند.دولت امریکا در جریان سقوط سایگون از عاقبت این نوزادان بیمناک شد و آنها را در عملیات “خروج کودک”به امریکا انتقال داد.در سی ام آوریل ۱۹۷۵ “سایگون” که مرکز ویتنام جنوبی بود به دست نیروهای کمونیست افتاد و وحدت ویتنام تامین شد.