تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۴:۳۰
کد مطلب : 60308

۸۸ ایرانی در میان دانشمندان برجسته جهان

از میان حدود شش هزار دانشمند برجسته جهان، فقط ۸۸ دانشمند ایرانی هستند.

معاون تحقیقات و پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در مراسم قدردانی از پژوهشگران و محققان علوم پزشکی شیراز گفت: در میان کل رشته های موجود در جهان حدود شش هزار دانشمند برتر وجود دارد که ۸۸ نفر آنها ایرانی است و در این میان نیز ۱۸ دانشمند مربوط به گروه علوم پزشکی هستند.

رضا ملک زاده افزود: متاسفانه بخش زیادی از دانشمندان برتر جهان ایرانی هایی هستند که در کشورهای دیگر زندگی می کنند.

وی افزود: مشکل اینجا است که نتوانستیم افراد برجسته علمی را حفظ کنیم و این نشان از نبود زیر ساختهای پژوهشی در کشور است.

منبع: واحد مرکزی خبر