تاریخ انتشار خبر: ۵ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۷:۵۶
کد مطلب : 74979

۴۸ مثال نقض برای ادعای روحانی +جدول

آیا کاهش تورم در یک سال اخیر، بی‌سابقه و شبیه معجزه است؟

به گزارش عصر آبادان به نقل از مشرق : در زیر یک مثال از ایران و ۴۷ مثال از دنیا وجود دارد که در آنها کاهش تورم بیش از ۳۱ درصد مورد اشاره روحانی است. رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه ۳ اسفندماه گفت: خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است.

روحانی پیش از این ۲۱ مهرماه هم در گفتگوی زنده تلویزیونی کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم را اینطور توصیف کرده بود: در تیرماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه‌ ۴۴ تا ۴۵ درصد بوده است.

شهریور امسال تورم نقطه به نقطه ۴/ ۱۴ درصد شده است یعنی ۳۱ درصد تورم نقطه به نقطه را کاهش دادیم که این مسئله در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است که دولتی در حدود یک سال ۳۱ درصد تورم را کاهش دهد.

درباره هر دو اظهارنظر حسن روحانی یعنی بی سابقه بودن کاهش ۳۱ درصدی تورم در تاریخ اقتصاد ایران و معجزه بودن کاهش ۲۶ درصدی تورم، موارد نقض آشکاری وجود دارد.

* سابقه کاهش ۳۱ درصدی تورم نقطه به نقطه

حسن روحانی کاهش ۳۱ درصدی تورم نقطه به نقطه در فاصله ۱۴ ماهه تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ را در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه خوانده است. این در حالی است که پیش از این در دولت رفسنجانی در مدت زمانی کمتر از ۱۴ ماه، تورم نقطه به نقطه بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته بود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به ۵۸ درصد رسیده بود که یک سال بعد یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به ۲۶ درصد کاهش یافت.

بنابراین در آن مقطع تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۳۲ درصد نزول پیدا کرد. همچنین تورم نقطه به نقطه در فاصله ۱۳ ماهه از اردیبهشت سال ۱۳۷۴ تا خرداد ۱۳۷۵ بیش از ۳۳ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین بر خلاف اظهارنظر رئیس دولت یازدهم، کاهش ۳۱ درصدی تورم نقطه به نقطه، در اقتصاد ایران بی سابقه نیست.

* سابقه کاهش تورم در کشورهای جهان

اظهارات حسن روحانی مبنی بر این که پس از کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۶ درصد، صاحبنظران داخلی و خارجی برای او نوشته اند که چنین کاهشی شبیه معجزه است، نیز اغراق آمیز به نظر می رسد. شاید هم این دست از صاحبنظرانی که برای رئیس دولت یازدهم نامه نوشته اند، رکوردهای بزرگ کاهش تورم در سایر کشورهای جهان را فراموش کرده اند.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، طی دو سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای جهان توانسته اند تورم های سه چهار رقمی خود را تک رقمی کنند. در برخی از این کشورها رقم کاهش تورم تا چند ۱۰۰ درصد هم بوده که کاهش ۲۶ درصدی تورم ایران در یک سال اخیر در مقابل آنها عددی به حساب نمی آید.

بنابراین اگر کاهش ۲۶ درصدی تورم یک سال اخیر در کشورمان را که پیش از این در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴ نیز سابقه داشته معجزه بنامیم، کاهش چند ۱۰۰ درصدی تورم در برخی کشورهای جهان را چه باید نامید.

به نظر می رسد تیم اقتصادی پرشمار و مشاوران رئیس دولت یازدهم باید اطلاعات دقیق و درستی درباره سابقه نرخ تورم در کشورمان و سایر کشورهای جهان در اختیار روحانی بگذارند تا اینگونه توصیفات اغراق آمیز، تکرار نشود.

برزیل

سال

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

نرخ تورم

۱۴۳۱

۲۹۴۸

۴۷۷

۱۰۲۲

۱۹۲۷

۲۰۷۶

۶۶

۱۶

۷

۳

لهستان

سال

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۵۸۶

۷۰

۴۳

۳۵

۳۲

۲۸

۲۰

۱۵

۱۲

۷

رومانی

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

نرخ تورم

۲۵۶

۱۳۷

۳۲

۳۹

۱۵۵

۵۹

۴۶

۴۶

۳۴

۲۲

۱۵

۱۲

۹

روسیه

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

نرخ تورم

۸۷۵

۳۰۸

۱۹۷

۴۸

۱۵

۲۸

۸۶

۲۱

۲۱

۱۶

۱۴

۱۱

۱۳

۱۰

صربستان

سال

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

نرخ تورم

۷۰

۸۱

۹

۳

۱۱

۱۶

۱۱

۶

افغانستان

سال

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

نرخ تورم

۲۵

۱۶

۱۱

۷

۹

۲۶

۷

۲

۱۲

۶

۷

۶

۵

آلبانی

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۳۶

۲۲۶

۸۵

۲۳

۸

۱۳

۳۳

۲۱

۰

۰

الجزایر

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۲۶

۳۲

۲۱

۲۹

۳۰

۱۹

۶

۵

۳

۰

آرژانتین

سال

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

نرخ تورم

۳۴۴

۶۲۷

۶۷۲

۹۰

۱۳۱

۳۴۳

۳۰۷۹

۲۳۱۴

۱۷۲

۲۵

۱۹

۴

ارمنستان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۳۷۳۲

۵۲۷۳

۱۷۷

۱۹

۱۴

۹

۱

۱

آذربایجان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۱۱۳۰

۱۶۶۴

۴۹۰

۲۰

۴

۱

۹

۲

بلاروس

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

نرخ تورم

۱۱۹۰

۲۲۲۱

۷۰۹

۵۳

۶۴

۷۳

۲۹۴

۱۶۹

۶۱

۴۳

۲۸

۱۸

۱۰

بولیوی

سال

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

نرخ تورم

۱۲۸۱

۱۱۷۵۰

۲۷۳

۱۵

۱۶

۱۵

۱۷

۲۱

۱۳

۹

بلغارستان

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

نرخ تورم

۳۳۴

۸۲

۷۳

۹۶

۶۲

۱۲۳

۱۰۶۱

۱۹

۳

۱۰

۷

۶

کاستاریکا

سال

۱۹۸۰

۱۹۸۱

۱۹۸۲

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۹۸۶

نرخ تورم

۱۸

۳۷

۹۰

۳۳

۱۲

۱۵

۱۲

کرواسی

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۱۵۱۷

۹۸

۲

۴

۴

۷

۴

اکوادور

سال

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

نرخ تورم

۹۶

۳۸

۱۳

۸

۳

۲

۳

استونی

سال

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۴۸

۲۹

۲۳

۱۱

۸

۳

گرجستان

سال

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

نرخ تورم

۱۶۳

۳۹

۷

۴

۱۹

۴

۵

۶

ایسلند

سال

۱۹۸۰

۱۹۸۱

۱۹۸۲

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

نرخ تورم

۵۹

۵۱

۵۱

۸۴

۲۹

۳۲

۲۱

۱۹

۲۵

۲۱

۱۶

۷

۴

اندونزی

سال

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

نرخ تورم

۵۸

۲۱

۴

۱۲

۱۲

۷

۶

ایران

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۲۳

۳۵

۴۹

۲۳

۱۷

۱۸

۲۰

۱۳

عراق

سال

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

نرخ تورم

۳۷

۵۳

۳۱

۳

۲

۲

۶

جامائیکا

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

نرخ تورم

۵۱

۷۷

۲۲

۳۵

۲۰

۲۶

۱۰

۹

قزاقستان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۱۶۶۲

۱۴۰۲

۱۷۶

۳۹

۱۷

۷

۸

کره جنوبی

سال

۱۹۸۰

۱۹۸۱

۱۹۸۲

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۵

نرخ تورم

۲۹

۲۱

۷

۳

۲

۲

قرقیزستان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

نرخ تورم

۱۰۸۶

۱۸۱

۴۳

۳۲

۲۳

۱۰

لتونی

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۱۰۹

۳۶

۲۵

۱۸

۸

۴

۲

لبنان

سال

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۴۸۷

۱۵۵

۷۲

۶۹

۵۰

۱۰۰

۲۵

۸

۱۰

۹

۸

۵

۰

مقدونیه

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۳۳۹

۱۲۶

۱۶

۲

۳

۱

۰

مکزیک

سال

۱۹۸۳

۱۹۸۴

۱۹۸۵

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

نرخ تورم

۱۰۲

۶۵

۵۸

۸۶

۱۳۲

۱۱۴

۲۰

۲۷

۲۳

۱۶

۱۰

۷

مولداوی

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

نرخ تورم

۷۸۹

۳۳۰

۳۰

۲۴

۱۲

۸

مغولستان

سال

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۲۰۳

۲۶۸

۸۸

۵۷

۴۷

۳۷

۹

۸

مونته نگرو

سال

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

نرخ تورم

۹۵

۲۴

۲۰

۸

۳

۳

۲

میانمار

سال

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

نرخ تورم

۵۸

۲۵

۴

۱۱

۲۶

۳۱

۱۲

۲

نیکاراگوئه

سال

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

نرخ تورم

۴۷۷۵

۷۴۲۹

۳۰۰۴

۱۱۷

۲۲

۱۴

۴

پرو

سال

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

نرخ تورم

۶۶۷

۳۳۹۸

۷۴۸۲

۴۱۰

۷۴

۴۸

۲۴

۱۱

۱۲

۹

۷

سوریه

سال

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

نرخ تورم

۷۱

۳۰

۱۵

۱۱

۹

۱۱

۱۳

۱۵

۸

تاجیکستان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

نرخ تورم

۲۶۰۱

۳۵۰

۶۱۲

۴۱۸

۸۸

۴۳

۲۷

۳۳

۳۹

۱۲

۱۶

۷

ترکیه

سال

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

نرخ تورم

۱۰۵

۹۰

۸۰

۸۶

۸۵

۶۵

۵۵

۵۴

۴۵

۲۵

۹

۸

ترکمنستان

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۳۱۰۲

۱۷۴۸

۱۰۰۵

۹۹۲

۸۴

۱۷

۲۳

۸

اوکراین

سال

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

نرخ تورم

۴۷۳۵

۸۹۱

۳۷۷

۸۰

۱۶

۱۱

۲۳

۲۸

۱۲

۱

اروگوئه

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

نرخ تورم

۱۰۲

۶۸

۵۴

۴۵

۴۲

۲۸

۲۰

۱۱

۶

۵

ازبکستان

سال

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

نرخ تورم

۱۵۶۸

۳۰۵

۵۴

۷۱

۲۹

۲۹

۲۵

۲۷

۲۷

۱۲

۷

ونزوئلا

سال

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

۲۰۰۴

۲۰۰۵

۲۰۰۶

نرخ تورم

۱۰۰

۵۰

۳۶

۲۴

۱۶

۱۳

۲۲

۳۱

۲۲

۱۶

۱۴

ویتنام

سال

۱۹۸۶

۱۹۸۷

۱۹۸۸

۱۹۸۹

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

نرخ تورم

۴۵۴

۳۶۰

۳۷۴

۹۶

۳۶

۸۲

۳۸

۸

۹

یمن

سال

۱۹۹۱

۱۹۹۲

۱۹۹۳

۱۹۹۴

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

نرخ تورم

۴۵

۵۱

۶۲

۷۱

۶۴

۳۹

۵

۱۲

۸