تاریخ انتشار خبر: ۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۰:۴۷:۲۹
کد مطلب : 40378
پایان نظر سنجی عصر آبادان :

۸۰ درصد از رأی دهندگان : منطقه آزاد برای سرمایه داران سود بیشتری دارد

عصر آبادان: نظر سنجی این وب سایت خبری در خصوص مزایای منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر به پایان رسید و نتیجه آن بشرح ذیل است:

به گزارش عصر آبادان در این نظر سنجی که از ۱۵ مرداد گذشته آغاز شد از مخاطبان در خصوص مزایای منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر تحت این عنوان که: ” با سیاست موجود،منطقه آزادشدن آبادان و خرمشهر به سودچه کسانی است؟  ” و این عزیزان می توانستند بسته به رای خود ، از میان چهار گزینه : ” اقشار با درآمد متوسط” ، “اقشار با درآمد پایین” ، ” سرمایه داران” و “مستضعفان”  یکی را انتخاب کنند. اکنون این نظر سنجی به پایان رسیده است و نتایج آن به شرح ذیل بدست آمده است:

 

nazarsanji-sazman

 

سرمایه داران ۸۰.۹۳%
اقشار با درآمد متوسط ۵.۱۵%
اقشار با درآمد پایین ۳.۶۱%
مستضعفان ۱۰.۳۱%