تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۹:۲۰
کد مطلب : 96245

تصاویر / چندهمسری به‌خاطر کم‌آبی

پدیده چند همسری در هند ممنوع است با این حال داشتن بیش از یک زن در روستای دنگانمل بسیار عادی است و دلیل آن را نیز راه حلی برای تهیه آب عنوان می‌کنند.بهاگات همسران خود بهاگی و سخری را در مسیر چاه آب در خارج از قریه دنگانمل همراهی می‌کند. این به اصطلاح “خانم‌های آب” (Water Wives) در مناطق محافظه کار روستایی مورد احترام قرار دارند؛ غالب این “خانم‌های آب” زنان بیوه‌اند. براساس ارزیابی مقامات هند، در “مهاراشترا”، سومین ایالت بزرگ این کشوردر سال گذشته نزدیک به ۱۹هزار روستا به آب آشامیدنی دسترسی نداشته‌اند. بهاگات و خانواده‌اش از کمبود آب آشامیدنی و خشکسالی در ایالت مهاراشترا رنج می‌برند.به این دلیل همسران او ظرف‌های فلزی را از چاهی واقع در خارج از روستا پر آب نموده، به خانه حمل کرده و برای ایام کم‌آبی ذخیره می‌کنند.

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373681-1434709396.jpg?itok=OWjUwmTc

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373682-1434709396.jpg?itok=inByF4dH

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373683-1434709396.jpg?itok=TuF6xOwo

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373684-1434709396.jpg?itok=emGHfwi1

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373685-1434709396.jpg?itok=qHhlM-A6

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373686-1434709396.jpg?itok=dNRA-YkP

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373689-1434709396.jpg?itok=n-JvhADs

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373688-1434709396.jpg?itok=bhZXZkaI

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373687-1434709396.jpg?itok=tyO0KJwE

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373693-1434709396.jpg?itok=TlFifhOi

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373696-1434709396.jpg?itok=JXhSZ4Ij

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373695-1434709396.jpg?itok=SSDtxe1l

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373697-1434709396.jpg?itok=YOy96_XF

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373692-1434709396.jpg?itok=Zi2ECLWq

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/29/farhangnews_131397-373691-1434709396.jpg?itok=YeGD-DTo